Co je Payout Ratio (Dividend Payout Ratio)

Payout Ratio vyjadřuje, kolik procent ze zisku společnosti je vypláceno akcionářům společnosti v dividendě, tedy jedná se o výplatní poměr. Payout Ratio je jednoduchý, ale zajímavý ukazatel, který nám může napovědět o tom, co dělá společnost se svými vydělanými penězi. Doporučuji ho ze strategie, resp. analýzy společnosti nevynechat. Naopak může pomoci nevhodné společnosti hned ze začátku odfiltrovat. Poměr dividend k

Čtěte více

Co je dluh společnosti? (Debt to Equity Ratio)

Poměr Debt to Equity (zkráceně DE, resp. D/E) je dalším ukazatelem, poměrem, který nám pomůže porovnávat společnosti (podnikající ve stejném odvětví) mezi sebou a také nám napoví o jejich finančním zdraví. Tento poměr, obecně dluh společnosti, považuji za velmi důležitý fundamentální ukazatel. Existuje také poměr Debt Ratio. O něm se zmíním na konci článku. Dluh společnosti k vlastnímu kapitálu Debt

Čtěte více

Co je poměr Price to Cash Flow? (Price to Cash Flow Ratio)

Poměr Price to Cash Flow (zkráceně PC nebo PCF, resp. P/C, P/CF) patří spolu s P/E, P/B a P/S mezi ohodnocující ukazatele akcie. Tyto ukazatele se používají v kombinaci a dávají nám přehled o hodnotě akcie společnosti. Pomocí P/C je možné také akcie společností v rámci stejného odvětví mezi sebou porovnávat. Řada investorů ukazatel Price to Cash Flow upřednostňuje před ukazatelem Price to

Čtěte více

Co je Current Ratio?

Current Ratio je finanční ukazatel, který nám může napovědět, jak je společnost finančně zdravá. Tento ukazatel se spolu s dalšími (najdete je v akciovém slovníku) používá při hodnotové analýze. Finančně zdravá společnost Finančně zdravá společnost je taková společnost, která je dostatečně likvidní a je přiměřeně zadlužena. Právě likvidita společnosti se nejčastěji určuje pomocí Current Ratio. Current Ratio je poměr mezi

Čtěte více

Co je poměr Price to Sales? (Price to Sales Ratio, PS)

Poměr Price to Sales (zkráceně PS nebo PSR, resp. P/S) patří spolu s P/E a P/B mezi ohodnocující ukazatele akcie, které nám dávají přehled o hodnotě akcie společnosti a kterými také můžeme akcie společností (podnikající ve stejném odvětví) porovnávat mezi sebou. Tyto ukazatele se používají společně při hodnotové analýze. Poměr tržní ceny akcie k tržbám společnosti Price to Sales Ratio je

Čtěte více

Co je poměr Price to Book? (Price to Book Ratio, PB)

Poměr Price to Book Value (zkráceně PB, resp. P/B, aleternativně P/BV, PBV) patří podobně jako poměr P/E mezi základní poměrové ukazatele akcie, které nám dávají přehled o hodnotě akcie dané společnosti a kterými také můžeme akcie společností (podnikající ve stejném odvětví) porovnávat mezi sebou. Oba tyto ukazatele se používají při hodnotové analýze. V zahraničních publikacích je P/B občas také nazýváno jako Price

Čtěte více

Co je poměr Price to Earnings? (Price to Earnings Ratio, PE)

Poměr Price to Earnings (zkráceně PE, resp. P/E) patří mezi základní poměrové (ohodnocující) ukazatele akcie. Pomocí P/E můžeme také akcie společností porovnávat mezi sebou. Pokud akcie společností porovnáváme, měli by tyto společnosti podnikat ve stejném odvětví. Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii Price to Earnings je poměr ceny (price) k zisku na akcii (earnings). PE vypovídá o tom, jaký násobek

Čtěte více