Investice do akcie AT&T (investiční analýza akcií společnosti)

Nastal čas rozšířit mé portfolio. Do oka mi padla společnost AT&T a tak jsem se rozhodl, že se na ni podrobněji podívám. V článku se dozvíte, jak analyzuji společnost v rámci své investiční strategie, krok za krokem. AT&T je skutečně zajímavou společností a já se pokouším o důkladnější analýzu, než tomu bylo v minulosti. Již teď mohu říci, že AT&T je zajimavou společností i z pohledu investice.

Společnost AT&T a její pozice na trhu

AT&T najdeme pod symbolem T [NYSE] a společnost patří mezi Fortune 500 společnosti.

At AT&T, we’re bringing it all together. We deliver advanced mobile services, next-generation TV, high-speed internet and smart solutions for people and businesses. That’s why we’re investing to be the premier integrated communications company.

Společnost AT&T:

 • je největší komunikační společností na světě (z pohledu revenue)
 • poskytuje, resp. pokrývá vysokorychlostním mobilním internetem více než 400 miliónům lidí v severní americe
 • v USA a Mexiku má více jak 150 miliónů zákazníků
 • je největším poskytovatelem kabelové televize v USA, kde více než 25 miliónů lidí každý měsíc platí za tuto službu. Celkově se službou Sky v Mexiku se jedná o 47 miliónů platících uživatelů.
 • vlastní několik satelitů na přenos HD a ultra HD videa pro USA a latinskou ameriku
 • konsolidované revenue za rok 2016 je $168B
 • za posledních 5 let společnost investovala do rozvoje více jak $140B
 • po 33 let pravidelně vyplácí kvartálně dividendu
 • inovuje a soustředí se na sítě 5G

Our mission is to connect people with their world everywhere they live, work and play – and do it better than anyone else.

Další údaje je možné najít na webu AT&T v sekci pro investory. Uvedená data jsou velmi zajímavá a dávají přehled o velikosti společnosti.

AT&T Looking Ahead

Společnost v říjnu 2016 koupila za $85B společnost Time Warner a tím získala exkluzivní TV obsah, včetně HBO.

Konkurence AT&T

Přímou konkurenci v segmentu telekomunikací představují pro AT&T na americkém trhu tyto společnosti:

Z hlediska TV a zábavy pak společnosti:

 • Amazon
 • Hulu
 • Netflix
 • a další …

Mě bude zejména zajímat konkureční srovnání z pohledu fundamentáních ukazatelů, globální hráči a stav tohoto odvětví (opět z pohledu fundamentálních ukazatelů).

Fundamentální ukazatelé a strategie

Dle výše uvedeného společnost AT&T vypadá skutečně zajímavě. Následující data pocházejí z webu finwiz.com a jsou ze dne 18. srpna 2017. Konkrétně se jedná o přehled společnosti AT&T.

AT&T screening

Následující tabulka porovná základní fundamentální ukazate společnosti AT&T s mojí strategií a pro srovnání si připojím do sloupce také čínského konkurenta CHL, do kterého jsem investoval na začátku roku.

ukazatelstrategieAT&TCHL
P/E< 1517.56 (forward 12.49)13.65 (forward 10.96)
P/B< 2 (3)1.851.49
P/E * P/B< 22.532.49 (forward 23.11)20.34 (forward 16.33)
P/S< 2 (3)1.432.08
P/C?9.013.17
Dividend> 3% p.a.5.24%5.06%
Debt to Equity< 11.150
Current Ratio> 11.101.10
Payout Ratio< 100%91%46.6%
Profit Margin> 10%8.1%15.2%
Market Cap.> 300M230.86B227.01B

Na první pohled je vidět, že společnost CHL stále může být dobrou investicí. Ale o této společnosti není tento článek a mně jde také o diverzifikaci portfólia.

Přidejme základní fundamentální ukazatele konkurence. Data pocházejí z webu morningstar.com, konkrétně se jedná o porovnání konkurence AT&T v daném segmentu.

AT&T competitors, morningstar.comTabulka také na posledním řádku ukazuje průměrné hodnoty v tomto odvětví. Podtržena je přímá lokální konkurence na americkém trhu.

Price to Earnings Ratio

P/E AT&T je 17.56 a je vyšší, než předpokládaných 15 v mé strategii. Z pohledu sektoru, je ale výrazně pod industry average. Zajimavé je také podívat se na hodnoty u konkurence. Z pohledu ukazatele P/E je akcie lehce dražší, resp. má vyšší poměr ceny k zisku na akcii. P/E je ale průměrné, možná lehce podprůměrné oproti konkurenci. Vzhledem k velikosti dividendy a jejímu stabilnímu vyplácení i s touto hodnotou je akcie velmi zajímavá. Hodnota P/E je téměř shodná s indexem S&P 500.

Forward P/E, které poměřuje současnou cenu akcie s očekávaným ziskem na akcii v následujícím roce je na zajímavých 12.49.

Price to Book Ratio

P/B o hodnotě 1.8 je skvělé a opět pod industry average. Hodnota dle mé strategie ukazuje na lehce podhodnocenou akcii a to zejména proti přímé konkurenci, resp. v podstatě v rámci veškeré uvedené konkurence. Čím nižší P/B tím větší bezpečnostní polštář, tím více se cena akcie blíží její účetní hodnotě.

Price to Sales Ratio

P/S 1.4 obstojí srovnání s konkurencí. Čím nižší P/S tím méně platíme za každý $1 tržeb a to ukazuje na relativně levnou akcii.

Podívejme se na tyto ukazatele ještě v rámci posledních pěti let. Data pocházejí z webu ycharts.com.

YCharts AT&T

Hodnoty tedy patří k nižším za posledních několik let.

Na základě výše uvedených ukazatelů se domnívám, že akcie společnosti AT&T jsou nyní lehce podhodnocené a za relativně nízkou cenu, vzhledem ke konkurenci v daném odvětví.

Price to Cash Flow Ratio

P/C je ukazatelem, který aktuálně nemám zařazen ve své strategii a do dnes jsem ho nepoužíval. Je tedy čas začít. Porovnejme tento ukazatel v rámci konkurence.

YChart P/FCF T VZ TMUS CHL

V tomto případě se jedná o P/FCF (TTM). Společnost T-Mobile US tuto hodnotu nemá dostupnou. Ze srovnání vidíme, že v rámci konkurence je tento ukazatel pro AT&T příznivý. To by mělo značit, že společnost generuje dostatečné množství zisku, které není reflektováo v ceně. Je to další signál, že akcie jsou relativně levné.

Dividenda

Společnost AT&T vyplácí dividendu pravidelně přes 30 let a ta rovněž pravidelně roste.

YCharts T dividend

YCharts T dividend per share

Z tohoto pohledu si investor nemůže přát více.

Debt to Equity

Nemůže být ale vše růžové. Dluh (1.15) společnosti je vyšší, než bych se představoval, byť je nižší než u konkurence. Zde ale spatřuji riziko a proto rád zapátrám, proč tento ukazatel nabývá této hodnoty. Vypujčím si další graf z webu morningstar.com.

Morningstar AT&T Capital Structure

Aktuální dluh společnosti má vysvětlení. AT&T vydala dluhopisy za $22B, aby získala prostředky na nákup společnosti Time Warner za $85B. Tím se stala významným hráčem na poli TV zábavy. Uzavření obchodu právě probíhá, resp. je schvalováno příslušnými úřady (dle všeho to jde zatím dobře). Dokončení akvizice AT&T předpokladá na konci tohoto roku.

Current Ratio

Current Ratio je 1.10. To znamená, že společnost je dostatečně likvidní. Tj. společnost je finančně zdravá a je schopna pokrývat své krátkodobé závazky. Z mého pohledu tento ukazatel odpovídá aktuálnímu stavu společnosti a její rozvaze (balance sheet).

Payout Ratio

Tento ukazatel je na hodnotě 91% a říká nam kolik procent z čistého zisku (po zdanění) vyplácí společnost akcionářům. Payout Ratio je opravdu vysoké a znamená to, že společnost AT&T vyplácí téměř všechny své peníze akcionářům. Tato hodnota teoreticky zvyšuje riziko, že může dojít v případě problému společnosti ke snížení diviendy. To se však za celou existenci společnosti nikdy nestalo.

Nicméně historicky společnost dosahovala daleko vyššího Payout Ratio, než dnes.

AT&T Payout Ration

Zajímalo mě, jak společnost dokázala v letech 2012 a 2014 pokrýt dividendu, když neměla dostatečný zisk. Jednoduše, dividendy se vyplatili z free cash flow.

Vzhledem k stabilnímu vypacení dividendy po 30 let, mi vyšší Payout Ratio nevadí.

Profit Margin

Profit Margin AT&T je 8.15%. Konkurent Verizon 12.90% a T-Mobile US 5%. Podíval jsem se na tyto společnoti, resp. na tento segment historicky.

Profit Margin T VZ TMUS

Z tohoto pohledu AT&T nevybočuje s průměru telekomunikačních společností v USA. Dokonce, pokud bychom do grafu přidali například zmíněný čínský CHL nebo třeba Vodafone, zjistíme, že si jsou společnosti velmi podobné.

Co se píše o AT&T

Kromě dat, jsem prošel také poměrně dost článků a názorů investorů. Cílem nebylo najít důvody, proč investovat, spíše naopak. Hledal jsem zejména podklady, které by mi objasnily data, kterým jsem nerozuměl. Pro pořádek uvádím seznam vybraných článků, které mě zaujali:

Riziko spojené s investicí do AT&T

Shrnu ještě jednou rizka spojená s investicí:

 • vysoký dluh
 • a probíhající akvizice společnosti Time Warner

Kdyby akvizice Time Warner nebyla řádně dokončena, byl by to pravděpodobně průser. Nicméně současný průběh ničemu takovému nenasvědčuje. Dluh společnosti je velký, ale historická data i chování společnosti AT&T ukazuje, že společnost dokáže velmi dobře finančně hospodařit. Nicméně toto riziko zde je.

Co se týká dluhu, je tu ještě jedna zajímavá skutečnost. Aktuální zadlužení společnosti má nejniží úrokové sazby, jaké společnost kdy měla. O podrobnostech je možné se dočíst v článku AT&T’s New Debt – Not What You’d Expect.

Shrnutí analýzy AT&T

AT&T je silnou společností, které má silné postavení v telekomunikačním odvětví v USA. Své působení výrazně směřuje do oblasti televizní a internetové zábavy. To, vzhledem k tomu, že je i významným hráčem na poli poskytování internetu tvoří velmi dobrou kombinaci. U společnosti AT&T nehrozí riziko, že by ji o byznys či platící uživatele připravila jiná společnost.

Společnost má zajímavé volné cash flow, kterým je shopna pokrývat pravidelné vyplácení dividendy a to i v případě velmi vysokého payout ratio. Dividenda je vysoká a je vyplácena pravidelně po dobu více jak 30 let, kdy také pravidelně roste. Společnost se v podstatě řadí mezi dividendové aristokraty.

AT&T je zadlužena a její dluh narostl s nutností získat prostředny na akvizici společnosti Time Warner.

Zisk společnosti pravidelně roste. Volné cash flow je stabilní. Pro dataily doporučuji pročíst finanční reporty společnosti.

Fundamentální ukazatelé v porovnání s konkurencí v tomto odvětví ukazují, že akcie AT&T jsou nyní lehce podhodnocené a relativně levné.

Z mého pohledu je společnost AT&T zajímavou investiční příležitostí.

Jaké nástroje jsem používal k této analyze

Na základní screening používám nástroj finviz.com, ten mi zajistí pohled na aktuální ukazatele, které mně zajímají. Data mě ovšem zajímají i historicky a v porovnání s dalšími společnostmi. Na to se hodí ycharts.com, kde je možné téměř vše vizualizovat do grafů. Tyto nástroje doplňuji o gurufocus.com, který nemám moc rád (přijde mi nepřehledný), ale některé pohledy na data jsou zajímavé. V poslední době jsem si oblíbil ještě web morningstar.com, který je vynikajícím datovým zdrojem, zejména při pohledech na historická data. Všechny tyto nástroje jsou zdarma (některé z nich v rámci zkušební doby).

Samotné nástroje však nestačí, jelikož je třeba hledat i další informace, resp. rozkrýt, co se za daty skrývá. Často nejlepším zdrojem je web samotné společnosti. Dozvím se zde vizi společnosti, co se plánuje, základní data a v sekci pro investory i veškeré finanční zprávy.

Neocenitelným zdrojem informací je seekingalpha.com. Často hledám, co se stalo např. se společností před pěti lety, protože jsem našel něco zvláštního v datech. Odůvodnění většinou najdu zde, kde se už někdo tímto problémem zabýval.

Nejen na tomto webu, ale i obecně se snažím najít informace, proč do vybrané společnosti neinvestovat a odhalit tak potenciální rizika. K tomu dobře poslouží právě dostupné analýzy investorů, kde je možné zachytit věci, které si sám neuvědomím.

Jak dlouho má analýza trvala

Analýza, ve smyslu práce s daty, porovnávání akcií společností a dohledávání potřebných informací, mi včetně napsání tohoto článku zabrala cca 5 večerů. Pokud bych článek nepsal, byly by to večery 2-3.

Zda je to hodně, něbo málo, to netuším. Prošel jsem hodně dat a s analýzou jsem celkem spokojen. Cítím ale i nedostatky, je se co učit.

Závěr

Cílem tohoto článku je ukázat, jak je možné udělat analýzu společnosti, krok za krokem. Jak ji dělám nyní já. Uvedené úvahy nemusí být správné a případným investorům doporučuji konfrontaci s vlastní strategií. Článek není doporučením k investici do akcií AT&T.

Věřím, že tento článek napoví, že investování nemusí být žádná raketová věda.

Budu rád za každý názor v komentářích pod článkem.

7 komentářů: „Investice do akcie AT&T (investiční analýza akcií společnosti)

 • Srpen 27, 2017 (4:17 pm)
  Permalink

  Myslím, že mnohé vlastnosti společnosti AT&T jsou lepší než u Verizonu a proto bych dlouhodobě na dividendy držel akcie AT&T a v žádném případě akcie Verizon. Jedná se hlavně o dlouhodobý růst tržby, čistého zisku a dividendy.

  Reagovat
  • Srpen 27, 2017 (9:28 pm)
   Permalink

   Děkuji za komentář a souhlasím.

   Reagovat
 • Srpen 28, 2017 (9:04 pm)
  Permalink

  Ahoj.
  Paci sa mi ako si sa snazil spravit analyzu a vidno ze ta to bavi. Stale je ale co dohanat a si na spravnej ceste. Drzim palce. Len tak dalej.
  Ja mam tiez AT&T. Verizon ma vysoky vyplatny pomer a nevyzera to s nim ruzovo.

  Reagovat
 • Prosinec 3, 2017 (9:55 am)
  Permalink

  Fajnova analyza ukazala mi taky maly postup akym smerom sa vydat … 🙂

  Dakujem

  Reagovat
 • Leden 28, 2018 (8:35 pm)
  Permalink

  Taky děkuji za jiný přístup jak přistupovat k stock-pickingu. Za mě palec nahoru a děkuji za analýzu, Já se vydám asi cestou CHL. 😉

  Reagovat
  • Leden 28, 2018 (8:44 pm)
   Permalink

   Dekuji za komentar Vojto. CHL je myslim, stale zajimava akcie.

   Reagovat
 • Únor 8, 2018 (11:53 am)
  Permalink

  Díky za článek, díky němu jsem se definitivně rozhodl pro (T) a investoval částku, za kterou kupuji jen ETF.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *