Investice do akcie ADM – Archer Daniels Midland (analýza)

Ke konci loňského roku jsem investoval do společnosti AT&T a postupně navyšoval pozici, jak více klesala cena akcie. Nyní nastal čas se podívat po další investiční příležitosti. Rád bych také diverzifikoval své portfolio. První letošní investicí bude společnost Archer Daniels Midland (ADM).

Kdo je Archer Daniels Midland?

Archer Daniels Midland resp. ADM [NYSE] je tzv. dividendovým aristokratem. To znamená, že ADM vyplácí a zvyšuje dividendu více jak 25 let nepřetržitě po sobě. ADM to zvládá již 41 let. Společnost byla založena v roce 1898 v Chicagu a je zemědělským gigantem. ADM je jedním z největších světových dodavatelů potravin, zpracovatelem a prodejcem zemědělských komodit a produktů prostřednictvím své celosvětové sítě zpracovatelských závodů, skladovacích zařízení a dopravních prostředků.

Jednoduše řečeno, ADM krmí svět díky jeho obrovské obchodní a geografické diverzifikaci. Některé z konečných produktů společnosti zahrnují rostlinný olej, bílkovinové moučky, mouku, kukuřičná sladidla, škrob, ethanol, další potraviny a krmiva.

ADM je srdcem amerického zemědělství, tvoří prostředníka mezi farmami a koncovým zákazníkem.

Z prosincové (2017) prezentace pro investory jsem si vypůjčil následující obrázky:

ADM - What we do

ADM - Where we are

Byznys ADM se zabývá čtyřmi klíčovými segmenty:

 • zpracování olejnin (soja, zeleninové oleje, proteiny)
 • zpracování kukuřice (sladidla, škroby, cereálie)
 • zemědělský servis (doprava, sklady všech možných zemědělských komodit a prodej těchto komodit)
 • příchutě a speciální ingredience (chuťové látky, barviva, zdravotní ingredience)

ADM - drivers of profitability

Společnost Archer Daniels Midland má největší terminál pro obiloviny a přepravní síť v USA a udržuje stovky zpracovatelských závodů a skladů po celém světě. Nákup, skladování, zpracování a distribuce zemědělských komodit je kapitálově velmi náročné.

ADM’s Proven Core Model

Z výše uvedeného je zřejmé, že byznys ADM je v podstatě nemožné replikovat nebo nahradit (ukrást) jinou společností.

Jak již bylo napsáno výše, ADM krmí svět a každý musí jíst – to může být jednoduchým (zjednodušeným, chcete-li) předpokladem, který podporuje unikátnost této společnosti a její obrovský potenciál do budoucna. A to zejména, vezmeme-li v potaz rychle rostoucí trhy se střední třídou, jakým je třeba Čína.

Pokud byste chtěli vědět více o trzích týkající se potravin a jejich růstu, odkáži na již uvedenou prezentaci pro investory, ze které jsem při analýze hodně vycházel.

Management ADM

Jak je možné, že společnost již 41 let po sobě vyplácí a zvyšuje dividendu? Zásluhu na tom má skvělý management společnosti. Zemědělství není lehký byznys a obnáší řadu rizik:

 • komoditní charakter odvětví a cyklická povaha zemědělství velmi ovlivňuje marže
 • silné konkurenční prostředí
 • počasí
 • regulace zemědělství ze strany statů (např. daňové změny)
 • vyšší závislost např. na ceně ropy, síle USD a ceně zemědělských komodit

ADM se však po celou dobu své existence dokázala velmi rychle adaptovat na měnící se podmínky trhu.

Archer Daniels Midland se dlouhodobě a postupně zbavuje částí společnosti s nízkou návratností a přemisťuje finance do oblastí s vyšší hodnotou ve snaze strukturálně zlepšit návratnost kapitálu a odstranit část cenové citlivosti podniku. Konkrétní změny lze také vyčíst z materiálů pro investory, doporučuji.

Již od roku 2012 ADM prodává části firmy, které nejsou tzv. core byznysem a mají nízkou marži. Naopak dlouhodobou strategií je akvírovat společnosti, které mají vyšší marže a zapadají do core byznysu společnosti. Cílem je, větší konkurenceshopnost.

Za zmínku také stojí, že společnost systematicky pracuje na tom, aby měla co nejnžší, resp. optimalizované provozní náklady.

ADM CapEx Discipline-Reducing

ADM je zcela jistě konzervativní firmou.

Z mého pohledu je historické počínání managementu ADM skvělé, firma dobře překonává již po 100 let veškeré nástrahy trhu. Dlouhodobá strategie v posledních 5 letech přináší své ovoce a celkově se zdá, že firma drží správný směr.

Konkurence Archer Daniels Midland

Konkurenci v tomto segmentu představují společnosti:

Fundamentální ukazatelé

Pojdmě se podívat na společnost Archer Daniels Midland z pohledu fundamentálních ukazatelů, konkurečního srovnání a stav tohoto odvětví.

Následující data pocházejí z webu finwiz.com a jsou ze dne 19. ledna 2018. Konkrétně se jedná o přehled společnosti ADM. Zvýrazněny jsou hlavní ukazatelé, které mě zajímají.

ADM Screening

Tabulka porovnává základní fundamentální ukazate společnosti ADM se strategií a pro srovnání i konkurenci a průměry v tomto sektoru.

ukazatelstrategieADMBGGISINGRIndustry Average
P/E< 1519.2423.7521.6419.6318.90
Forward P/E < 1515.1116.5218.0516.5318.90
P/B< 21.321.597.983.481.9
P/E * P/B (forward)< 22.519.9526.27144.0457.52-
P/S< 20.380.242.171.700.50
P/C?29.609.0835.1019.55-
Dividend> 3% p.a.3.13%2.373.32%1.75%1.90%
Debt to Equity< 10.420.862.300.67-
Current Ratio> 11.601.600.802.40-
Payout Ratio< 100%58.80%52.60%69.80%28.00%-
Profit Margin> 10%2.0%1.0%10.30%8.90%
Market Cap.> 300M23.06B10.99B33.75B9.87B-

Nejpřímějším konkurentem je společnost Bunge (BG), další uvedené společnosti mají již lehce jiné rozložení byznysu.

Přidejme ještě srovnání konkurence na US trhu z webu morningstar.com v daném segmentu.

ADM competitors on US market

Co nám říkají výše uvedená data? Je zřejmé, že společnost ADM splňuje v podstatě všechny body strategie, je na tom o něco lépe než nejbližší konkurence a z pohledu investice i překonává průměr v tomto segmentu. Pojdmě se na to podívat podrobněji.

Price to Earnings Ratio

Ukazatel P/E je v případě společnosti ADM vyšší a nesplňuje parametry investiční strategie. Je dokonce i mírně vyšší, než je industry average, ale výrazně nižší, než hodnoty konkurence. Z tohoto pohledu nám tedy ukazatel říká, že akcie je dražší, než je průměr v daném odvětví (pozor, neznamená zcela přímou konkurenci), ale levnější, než u hlavní konkurence.

Hodnota P/E je nižší než u indexu S&P 500 (aktuálně 26.17).

Forward P/E, které poměřuje současnou cenu akcie s očekávaným ziskem na akcii v následujícím roce už odpovídá strategii, je tedy na hodnotě 15.11.

Price to Book Ratio

Oproti výše uvedenému ukazateli, je P/B ideální. Nižší než konkurence, nižší než průměr segmentu. Můžeme uvažovat tedy o aktuálně podhodnocené akcii.

Price to Sales Ratio

P/S 0.38 je také výborné. Čím nižší P/S tím méně platíme za každý $1 tržeb a to ukazuje na relativně levnou akcii.

Podíváme-li se tedy na prozatím uvedené ukazatele, potvrzují, že akcie je aktuálně podhodnocená. Proč tomu tak je?

ADM mělo špatný rok 2017. Ceny měkkých komodit (obilí, sojové boby, atd.) spadly o více jak 12% a marže na zpracování těchto komodit klesli. Proto jsou akcie nyní podhodnocené a relativně levné. Rok 2018 by měl být ve znamení odrazu ADM zpět k dobrým výsledkům. To je záměr společnosti. Vzhledem k pozici společnosti, historickým výsledkům a dobrému managementu, tomu věřím.

Podívejme se na tyto ukazatele ještě v rámci posledních pěti let. Data pocházejí z webu ycharts.com.

ADM basic metrics

Dividenda

ADM vyplácí dividendu již více než 41 let v kuse. Co více si přát?

ADM Dividend

ADM Dividend per Share

Debt to Equity (dluh společnosti)

Strategie společnosti je velmi konzervativní a tak přistupuje i k dluhu, opatrně. Hl. důvodem je, že tento byznys je velice citlivý na kapitál (zejména díky pohybům marží.)

 Debt/EBITDADebt/Capital
ADM2.1424%
Indrustry Average2.7237%

Cash flow ADM dokáže snadno pokrýt krátkodobé závazky společnosti. Právě díky tomu má na různých analytických webech velmi dobrou známku. Z tohoto pohledu je dividendová investice označována za velmi bezpečnou. Společnost je zdravá a generuje dostatek volného cash flow.

ADM balance sheet

Current Ratio

Current Ratio je 1.60. To znamená, že společnost je dostatečně likvidní. Tj. potvrzuje, že společnost je finančně zdravá a je schopna pokrývat své krátkodobé závazky.

Payout Ratio

Payout Ratio navazuje již na výše uvedené. Společnost vyplácí dostatečné množství peněz svým akcionářům, kdy pravidelně zvyšuje dividendu a i tak ji zůstává dostatek volný prostředků na běh byznysu v daném sektoru, tedy i se všemi jeho neduhy.

ADM Payout Ratio

Profit Margin

Dohledal jsem, že profit margin v sektoru farming/agriculture se aktuálně pohybuje kolem 3%.

ADM_BG Profit Margin

Co se píše o ADM, zdroje

V rámci analýzi společnosti jsem kromě v článku uvedených nástrojů čerpal také z řady dalších materiálu. Tedy pro pořádek ty hlavní:

Závěry analýzy Archer Daniels Midland

Archer Daniels Midland je jedním z leaderů v oblasti zpracování, uskladnění a transportu obilovin a dalších zemědělských komodit. Z povahy tohoto byznysu je před investicí do společnosti dobré znát rizika. K těm největším patří ceny komodit, obchodní marže a regulace. ADM je však společností, která si s těmito nástrahami dokázala poradit v posledních 100 letech. Společnost chápu jako velmi zdravou a cením její management, který posunuje společnost do oblastí s větší hodnotou, profitem a naopak se nebojí zbavit se částí společnosti, které jejich kriteria nesplňují. Firma a její strategie je velmi konzervativní. Balance sheet je velmi silný a ADM má dostatek volných prostředků na pokrytí svých závazků.

Analýza ukazuje, že akcie společnosti jsou aktuálně podhodnocené a relativně levné v důsledku horšího roku 2017.

Na základě mé analýzy si myslím, že ADM je vhodnou společností pro dlouhodobou investici s výhledem na stabilní dividendu. Přečtené analýzy jiných investorů či společností hodnotí ADM podobně, tedy jako bezpečnou investici.

Aktuálně cena akcie atakuje hranici minima za poslední rok (52 week low), které bývá signálem k nákupu.

V ADM držím long pozici. Nicméně tato analýza není investičním doporučením. Přijde-li vám společnost a její akcie sympatická, doporučuji udělat vlastní analýzu, konfrontovat ji s vaší strategií a investorským záměrem a zvážit veškerá rizika investice. Mé závěry nemusí být správné. Věřím, že mé shrnutí vám pomůže si dokreslit celý obrázek o ADM.

Budu rád za vaše názory v komentářích pod článkem. Máte-li zájem odebírat novinky, přihlašte se k mému newsletteru, ve kterém je vždy nějaká informace navíc.

3 komentáře: „Investice do akcie ADM – Archer Daniels Midland (analýza)

 • Leden 23, 2018 (10:16 am)
  Permalink

  Archer-Daniels-Midland Company (ADM) je choulostivá akcie. Prolhaní analytici na finance.yahoo oznamují minulých 5 let pokles zisku -0,75% ročně a budoucích 5 let očekávají pokles zisku -2.50% ročně. Jen příští rok 2018 ? nebo 2019 ? lžou, že by mohl růst zisk +17%. EPS growth next year +17%. Next 5 years -2,5% per annum. Past 5 years -0,75% per annum.
  Tedy lepší akcii nekupovat ani na jeden rok. Vypadá to, že dividendový aristokrat míří k bankrotu tak jak Nokia.
  https://finance.yahoo.com/quote/ADM/analysts?p=ADM

  Reagovat
  • Leden 23, 2018 (10:45 pm)
   Permalink

   Ja s timto nesouhlasim. V analyze jsou uvedeny duvody, proc je na tom nyni spolecnost tak, jak je…posledni roky, zejmena 2017 nebyl nejlepsi. Nicmene spolecnost, tak jak ukazala v ramci minuleho stoleti, ma smer, resp. strategii na dalsi roky, tedy cestu k lepsi vysledkum. Z meho pohledu je todle ta spolecnost, kterou ja hledam (relativne levna, podhodnocena akcie) vize na lepsi zitrky, historicky podlozene vysledky, byznys, ktery v podstate nemuze zkrachovat ze dne na den ani z roku na rok.
   Nejsem si dle vasich zaveru Ladislave jisty, zda jste se podival pouze na EPS a nebo jste si o spolecnosti take neco precetl (?) Ja neresim pouze ukazatele, ale snazim se jit dal. At je to jakkoliv, dekuji za komentar, budoucnost ukaze. Mozna bude vsechno jinak 😉

   Reagovat
  • Leden 23, 2018 (10:55 pm)
   Permalink

   Jeste doplnim jednu vec a to sice: je potreba se take, z meho pohledu, podivat na cely sektor (a stav konkurence). Napr. jen za lonsky rok, kdy pretrvava tlak na marze, klesnul provozni zisk zemedelskych sluzeb o 13%. A to nestaci, je treba zohlednit ceny komodit za posledni roky, cenu nafty, kurz USD. A z meho pohledu toto ADM zvlada velmi dobre.

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *