Co je dluh společnosti? (Debt to Equity Ratio)

Poměr Debt to Equity (zkráceně DE, resp. D/E) je dalším ukazatelem, poměrem, který nám pomůže porovnávat společnosti (podnikající ve stejném odvětví) mezi sebou a také nám napoví o jejich finančním zdraví. Tento poměr, obecně dluh společnosti, považuji za velmi důležitý fundamentální ukazatel.

Existuje také poměr Debt Ratio. O něm se zmíním na konci článku.

Dluh společnosti k vlastnímu kapitálu

Debt to Equity Ratio je dluh společnosti k vlastnímu kapitálu a ukazuje celkovou míru zadlužení společnosti, resp. ukazuje kolik dluhu společnost využívá k financování svých aktiv v poměru k výši hodnoty vlastního kapitálu.

Na D/E se můžeme také dívat, jako na část rozvahy společnosti, která je financována věřiteli, dodavateli, apod. vůči akciové pozici společnosti.

Využívání dluhu je spojeno s pákovým efektem (anglicky leverage). Společnost využívá páky, dluhu, za účelem zvýšení potenciální návratnosti investice.

Jak se spočítá Debt to Equity Ratio

D/E = Total Liabilities / Shareholders‘ Equity, v češtině

D/E = celkový dluh společnosti (celkové závazky) / vlastní kapitál společnosti

V případě takto vyjádřeného D/E je možné se také setkat s pojmy risk nebo gearingRisk (riziko) zahrnuje možnost ztráty některých nebo všech původních investic. Gearing se vztahuje k úrovni dluhu společnosti, která se vztahuje k vlastnímu kapitálu, obvykle vyjádřená v procentech.

Tento poměr není čistým ukazatelem dluhu společnosti, protože zahrnuje provozní závazky jako součást celkových závazků.

Poměr D/E lze použít pro osobní i finanční výkazy, v tomto případě je také nazýván poměr osobního dluhu vůči vlastnímu kapitálu. Zde se „vlastní kapitál“ nevztahuje na hodnotu akcií zúčastněných stran, ale spíše na rozdíl mezi celkovou hodnotou aktiva společnosti nebo jednotlivce a závazky společnosti nebo jednotlivce. Vzorec pro tuto formu poměru D/E pak může být reprezentován jako:

D/E = celkové závazky / (celková aktiva – celkové závazky)

D/E není třeba počítat, najdete ho ve screeningových nástrojích, například finviz.com:

AT&T Debt to Equity Ratio (D/E)

Hodnoty D/E

Vysoké hodnoty poměru D/E, případně ani vysoký dluh společnosti nemusí být špatnou zprávou. Je dobré ale vědět, proč tomu tak je.

Vysoký poměr dluhu k vlastnímu kapitálu obecně znamená, že společnost je agresivnější ve financování svého růstu dluhem. Takovéto (pákové) postupy jsou často spojeny s vyšším rizikem. Snahou společností je většinou využít zapůjčené finance k zvýšení své schopnosti generovat příjmy. Může se jednat např. o nákup nových, efektivnějších technologii, investice do rozvoje, apod. Pokud však náklady na dluhové financovaní převažují nad výnosy společnosti, může se společnost dostat do ztráty.

Mojí strategií je vyhledávat společnosti, jejiž D/E je menší jak 1. To považuji za rozumné, vzhledem k riziku, které je spojené s dluhem. Následně se vždy zabývám tím, proč je společnost zadlužena a snažím se zjistit, na co dluh používá. Pokud je dluh společnosti k vlastnímu kapitálu podezřele nízký, je to pro mě signál, že společnost nemusí efektivně využívat nabízených finančních možností, které by mohla použít ke svému růstu. Tedy vždy (i historicky) zkoumám společnost vzhledem k hodnotám poměru D/E.

Největší výhodu tohoto poměru vidím v porovnávání společnosti mezi sebou. Různá odvětví mají různé hodnoty D/E, tedy je nutné porovnávat společnosti ze stejného segmentu. Debt to Equity sleduji tedy i z pohledu konkurence k vybrané společnosti, do které bych chtěl investovat. Pokud má společnost vyšší D/E než průměr v tomto odvětví, nebo konkurenti, je to signál k zpozornění.

Je třeba si uvědomit, že pro některá odvětví jsou vysoké hodnoty D/E běžné. Jedná se například o bankovní sektor, který využívá zapůjčené peníze na poskytování půjček za vyšší úrokové sazby.

Debt Ratio

Debt Ratio, je poměr dluhu. Poměr dluhu porovnává celkový dluh společnosti s celkovými aktivy. Tedy:

Debt Ratio  = Total Liabilities / Total Assets

Tento poměr poskytuje představu o tom, jak velký pákový efekt společnost využívá. Čím nižší je tento podíl, tím méně je páka používána a tím má společnost teoreticky silnější akciovou pozici. Čím je poměr vyšší, tím můžeme využití páky považovat za rizikovější.

Pokud je poměr dluhu vysoký, je to signálem, že společnost bude muset splácet své závazky, tj. vyčlenit část ze svého cash flow na pokrytí dluhu. Nopak společnost s nízkým poměrem dluhu nemusí efektivně využívat veškeré finační možnosti tak, aby zvýšila svoji ziskovost.

Opět platí že Debt Ratio nabývá různých hodnot v různých podnikatelských sektorech.

Závěr k Debt to Equity

Zadlužená společnost nemusí být špatná, stejně jako společnost bez dluhu nemusí být dobrá. Dluh, resp. jeho poměry nám mohou poskytnout velmi dobré signály, jak na tom společnost, do které chceme investovat je v rámci daného podnikatelského sektoru, nebo vůči své konkurenci. Poměr D/E doporučuji zařadit do strategie, nebo ho alespoň neopomenout v rámci screeningu.

Najděte si v akciovém slovníku vysvětlení dalších důležitých ukazatelů, které se používají při hodnotové analýze.

1 komentář: „Co je dluh společnosti? (Debt to Equity Ratio)

  • 8 srpna, 2017 (2:25 pm)
    Permalink

    Graham mel rád akcie, podniku, kde cizí kapitál nebyl vyssí jak vlastní kapitál. Ale Buffett koupil i akcie podniku, kde cizí kapitál byl 3x vyssí jak vlastní kapitál. Napsal bych sem také neco o bankách. Banky jsou vyjímky. Tam bývá normálne cizí kapitál i 10x vyssí nez vlastní kapitál, protoze za cizí kapitál se pocítají peníze klientu na kontech.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *