Co je poměr Price to Sales? (Price to Sales Ratio, PS)

Poměr Price to Sales (zkráceně PS nebo PSR, resp. P/S) patří spolu s P/E a P/B mezi ohodnocující ukazatele akcie, které nám dávají přehled o hodnotě akcie společnosti a kterými také můžeme akcie společností (podnikající ve stejném odvětví) porovnávat mezi sebou. Tyto ukazatele se používají společně při hodnotové analýze.

Poměr tržní ceny akcie k tržbám společnosti

Price to Sales Ratio je poměr tržní ceny akcie (price) a tržeb společnosti (sales, revenues) za posledních 12 měsíců. P/S ukazuje, kolik investor zaplatí za $1 tržeb společnosti. P/S ukazuje výkonnost společnosti.

Oproti P/E, P/S nepodléhá daňovým pravidlům, které jsou různá v každé zemi. Je tedy možné porovnávat akcie společností napříč státy.

Další výhodou P/S je jeho využití u tzv. cyklických byznysů. Některé společnosti neprodukují zisk (earnings) každý rok (bývají to často společnosti podnikající v průmyslu, nebo třeba v polovodičích). V tomto případě je výhodnější použít místo P/E (společnost negeneruje pravidelný zisk, tedy nemá P/E) ukazatel P/S, který nám dá obrázek o tom, jak jsou akcie společnosti ohodnoceny.

Poměr P/S se také hodí u mladých společností, které ještě neprodukují zisky, tedy nemají P/E. Takovou společností může být startup, který generuje tržby, ale v zisku bude až za několik let.

Dalším příkladem, kdy je možné použít P/S jsou tzv. recovery situations. Sitauce, kdy se společnost dostává z nějaké krize a za posledních 12 měsíců nedosáhla zisku, nicméně její tržby již ukazují pozitivní trend.

Předpokladem hodnotových investorů je samozřejmě investovat do akcií společností, které dlouhodobě generují zisk. Nicméně investice do společnosti, která nemá zisky nemusí být nezajímavá. Klasickým příkladem mohou být internetové a technologické společnosti, startupy.

Ukazatel P/S by se neměl používat samotný, ale v kombinaci s dalšími ukazately, kdy P/S může pomoci v ujištění, že růst společnosti není nadhodnocen. Někteří investoři používají P/S jako první ukazatel pro základní screening akcií, namísto ukazatele P/E.

P/S je při analýze akcií vhodné sledovat do minulosti a udělat si tak komplexní obrázek o tom, jak se akciím dlouhodobě daří.

Jak se spočítá Price to Sales Ratio

P/S = Current Stock Price / Sales Price Per Share

P/S = Market Cap / Revenues

P/S není třeba počítat, najdete ho ve screeningových nástrojích, například finviz.com:

CHL Price to Sales (P/S)

Hodnoty P/S

Nízké hodnoty P/S ukazují na relativně levné akcie, naopak čím vyšší je poměr, tím je akcie dražší. O jakých hodnotách se tedy bavíme? Benjamin Graham doporučuje P/S nižší jak 1.

Hledal jsem v různých fórech o jakých hodnotách P/S uvažují investoři, nejčastěji se snaží pohybovat pod hodnotou 2. U P/S nad 3 už můžeme akcii považovat za relativně předraženou.

Čím nižší hodnota P/S, tím méně platíme za každý $1 tržeb.

Ve screeningových nástrojích se nejčastěji uvádí P/S za posledních 12 měsíců (Price to Sales Ratio TTM, trailing twelve months), resp. za poslední 4 čtvrtletí. Je možné se také setkat s P/S za poslední fiskální rok a nebo Forward P/S, které vychází z předpokládaných tržeb (forecast) v aktuálním roce.

INTC Price to Sales, Price to Book, Price to Earnings, Price

P/S a dluh

Screening akcií podle P/S obnáší jedno uskalí, na které je nutné se pozorně zaměřit. Jedná se o dluh společnosti. Dluh samotný hodnoty poměru P/S neovlivňuje. Ale, ze screeningu můžeme získat akcie, které mají nízké P/S, protože tržby společnosti jsou stále ještě dobré, ale díky dluhu již došlo k zhroucení jejich tržní kapitalizace i ceny akcií. Společnost je ve špatné finanční situaci.

Dluh je tedy dalším příkladem, proč se nesmí P/S používat osamoceně, ale v kombinaci s dalšími ukazateli.

Akcie společnosti s nízkým, nebo žádným dluhem a nízkým P/S jsou určitě atraktivnější než akcie společnosti s vysokým dluhem a stejným P/S. Co se stane, když společnost bude chtít dluh zaplatit? Pravděpodobně emituje další akcie, které zvýší tržní kapitalizaci společnosti a tak zvýší i P/S.

Enterprise Value (EV)

Poměr P/S nám tedy neříká nic o dluhu společnosti, ani o nákladech, které musí společnost vynakládat např. na svůj provoz. P/S nás tedy může přivést do tzv. hodnotové pasti (není patrný rozdíl mezi levnou a nezdravou společností). To je možné eliminovat použitím tzv. Enterprise Value, kdy P/S nepočítáme jako:

P/S = Market Cap / Revenues

ale

P/S = Enterprise Value / Revenues

kde

EV = market value of common stock + market value of preferred equity + market value of debt + minority interest – cash and investments.

Ve vzorečku nám tedy nyní figuruje dluh společnosti, její hotovost (cash) a investice. To nám dává lepší pohled na to, kolik ve skutečnosti platíme za $1 tržeb, včetně dluhu.

Závěr k Price to Sales Ratio

P/S je velmi užitečný ukazatel, který nás může navést na potenciálně levné akcie, případně pomůže ohodnotit akcie společností které mají cyklické zisky či u mladých společností. Příkladem mohou být stavební společnosti, které v jednom období investují a staví, v druhém generují zisky.

Price to Sales Ratio není vhodné používat samotné, ale pomůže nám s analýzou akcií, srovnáním akcií společností. Důležité je neopomenout dluh společnosti.

Najděte si v akciovém slovníku vysvětlení dalších důležitých ukazatelů, které se používají při hodnotové analýze.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *