Co je poměr Price to Earnings? (Price to Earnings Ratio, PE)

Poměr Price to Earnings (zkráceně PE, resp. P/E) patří mezi základní poměrové (ohodnocující) ukazatele akcie. Pomocí P/E můžeme také akcie společností porovnávat mezi sebou. Pokud akcie společností porovnáváme, měli by tyto společnosti podnikat ve stejném odvětví.

Poměr tržní ceny akcie k zisku na akcii

Price to Earnings je poměr ceny (price) k zisku na akcii (earnings). PE vypovídá o tom, jaký násobek čistého zisku na akcii je investor ochotný zaplatit za jednu akcii. Poměr PE je možné chápat také jako návratovost investice v letech.

Příklad: Pokud by P/E bylo 8, jsme tedy ochotni zaplatit za akcii 8x více než je její roční zisk. Za předpokladu, že by společnost měla stále stejné zisky, je návratovost investice 8 let. 

Druhým příkladem může být situace, kdy cena QCOM dosahuje ceny $50 za akcii. Zisk na akcii je na úrovni $2. P/E je pak 50/2, tedy 25. To znamená, že investor je ochotný zaplatit $25 za každý $1 zisku společnosti.

Tradiční ukazatel P/E poměřuje současnou cenu akcie společnosti s jejími zisky za posledních 12 měsíců. Můžete se také setkat z tzv. Forwad P/E.

Jak se spočítá Price to Earnings

P/E = Current Market Price / Earnings Per Share (EPS)

P/E = Average Common Stock Price / Net Income Per Share

EPS = (Net Income – Dividends On Preferred Stock) / Average Outstanding Shares

P/E, ani Forward P/E není třeba počítat. Najdete ho v každém screeningovém nástroji, například finviz.com:

QCOM Price to Earnings (P/E)

Nízké P/E

Pokud je P/E nízké, indikuje to, že je akcie relativně levná. V případě nákupu akcii méně přeplácíme.  Je-li P/E vysoké, znamená to, že akcie je dražší a tím menší výnos přinese (za delší dobu).

Nízké P/E však neznamená, že je firma skvělá a vhodná k investici. Představme si společnost, která má nízké P/E, ale dlouhodobě klesající zisk na akcii. Do takové společnosti pravděpodobně investovat nechceme.

Proč P/E má být nižší než 15?

U hodnotového investování se často doporučuje nakupovat akcie s P/E menším jak 15. Kde se vzalo číslo 15? 15 je dlouhodobý průměr P/E indexu S&P 500. Znamená to, že společnosti v tomto indexu mají v dlouhodobém průměru 15x větší cenu k zisku na akcii.

Obecně tedy platí, je-li P/E vyšší než průměr, je akcie drahá. Pokud je tomu naopak, je považována za podhodnocenou.

Vysoké P/E

Znamená vysoké P/E, že bychom se neměli o akcii zajímat? Má vysoké P/E odůvodnění? Čím větší P/E, tím dražší akcie. Investor by se měl snažit nakupovat akcie s nízkým P/E. Pokud u společnosti očekáváme vysoký růst zisků, může to být důvod proč se zajímat o akcie s vyšším P/E.

Společnost nemá P/E

Některé společnosti nemají P/E, a hodnota ukazatele není ve screeningových nástrojích uvedena (bývá uvedeno n/a nebo jen pomlčka). Důvodem může být, že společnost nemá v daném období zisky. Hodnota se neuvádí negativní. K této situaci může dojít v těchto případech:

 • jedná se o cyklický byznys a společnost generuje zisky jen v určitém období (např. stavební společnost rok staví a následujicí rok se prodejem nemovitostí dostane k zisku)
 • jedná se o mladou společnost, která již generuje tržby, ale v zisku bude až za několik let (typickým příkladem jsou startupy)
 • společnost je vkrátkodobé krizi (společnost má jeden, až dva roky solidní tržby, ale negativní zisk)
 • společnost dlouhodobě negeneruje zisk, není s ní něco v pořádku

Pokud neznáme P/E, můžeme si pomocí ukazatelem P/S a P/B (oba by měly nabývat nízkých hodnot). Tyto ukazatelé jsou součástí kompletní analýzy.

Price to Earnings je zlomek

Ukazatel P/E je snad nejoblíbenější indikátor hodnoty akcie společnosti. Je třeba si uvědomit, že ukazatel je zlomek. Investoři se často soustředí na P (cenu) a zapomínají, že ukazatel ovlivňuje i jeho jmenovatel E (zisk). To znamená, že ukazatel není ovlivněn pouze cenou. Pokud roste cena akcie, neznamená to, že musí růst i P/E. Tedy i při vysokých cenách nemusí být akcie drahé.

Forward Price to Earnings

Forward P/E poměřuje současnou cenu akcie s očekávaným ziskem na akcii v následujícím roce.

Tradiční P/E nevychází z aktuální situace společnosti ale z historických dat. Nicméně je počítano čísel, která jsou auditovaná. Forward P/E je odhadem.

QCOM P/E a Forward Price to Earnings

Závěr

Poměr P/E by měl být základním ukazatel pro každý hodnotový screening. Je rozumné ho sledovat. Zajímavé je například take pomocí PE porovnávat konkureční společnosti (třeba QCOM, INTEL) a zjišťovat, jak jsou vůči sobě akcie drahé. Vyhledávejte společnosti s nízkým P/E a ty dále analyzujte.

Najděte si v akciovém slovníku vysvětlení dalších důležitých ukazatelů, které se používají při hodnotové analýze.

4 komentáře: „Co je poměr Price to Earnings? (Price to Earnings Ratio, PE)

 • Květen 29, 2017 (9:08 am)
  Permalink

  „P/E patří mezi základní poměrové ukazatele, které nám dávají přehled o společnosti a kterými také můžeme společnosti porovnávat mezi sebou.“
  To se mi vůbec nelíbí. Slova “přehled“ a “společnosti“ bych tam nedával.
  P/E je ohodnocující ukazatel akcie, ale ne podniku. Pomocí P/E se neporovnávají společnosti, ale ocenění akcií. Když se P/E obrátí naruby na E/P, dostane se výnosnost akcie v procentech a tu je možno porovnat s výnosem dluhopisu. Slabý výnos podnikového dluhopisu 2% ročně odpovídá předražené akcii s P/E 50. Někdy však rostou předražené akcie více než ty levné akcie, viz akcie Google, která měla IPO s P/E 68 roku 2004 a pak za 1 rok a 5 měsíců vyrostla 372%. Investice do akcie s P/E 10 se nám nemusí vůbec zaplatit růstem akcie o 100% za 10 let – když se podíváme na levnou akcii ČEZ, ta se nevyplácí, ale klesá už 8 let.

  Reagovat
  • Květen 29, 2017 (9:55 pm)
   Permalink

   Děkuji Ladislave za komentář, upravil jsem úvod.

   Reagovat
 • Září 13, 2017 (12:45 pm)
  Permalink

  Ahoj Martine, souhlasím, že P/E=15 je racionální referenční ukazatel z dlouhodobého hlediska vývoje trhu. Doporučuji se rovněž v tvých budoucích analýzách zaměřit na „Normal P/E Ratio“ společnosti, které vypovídá o tom, s jakým P/E ratiem je společnost obchodována za určité období.

  Jestliže má společnost za posledních 5 let Normal P/E=10 a její aktuální P/E=13, tak z toho nelze automaticky usoudit, že je tato společnost podhodnocena, i přesto, že je její P/E pod referenční hranicí PE=15.

  Mnohdy je Normal P/E mnohem více vypovídající ukazatel než P/E=15.
  Ať se daří!
  Zdraví
  Jirka

  Reagovat
  • Září 15, 2017 (9:53 am)
   Permalink

   Ahoj Jirko, děkuji za komentář. A díky za Normal P/E Ratio, podívám se na to. P/E používam hl. pro srovnání společností v daném odvětví. S pozdravem, Martin.

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *