Co je Payout Ratio (Dividend Payout Ratio)

Payout Ratio vyjadřuje, kolik procent ze zisku společnosti je vypláceno akcionářům společnosti v dividendě, tedy jedná se o výplatní poměr. Payout Ratio je jednoduchý, ale zajímavý ukazatel, který nám může napovědět o tom, co dělá společnost se svými vydělanými penězi. Doporučuji ho ze strategie, resp. analýzy společnosti nevynechat. Naopak může pomoci nevhodné společnosti hned ze začátku odfiltrovat.

Poměr dividend k zisku společnosti

Výplatní poměr tedy říká, jaká část ze zisku je vyplácena jako dividenda akcionářům. Vypočítá se následovně:

Payout Ratio = Dividends per Share (DPS) / Earnings per Share (EPS)

Příklad: Společnost má zisk na jednu akcii $2 a vyplácí dividendu $1.50 na akcii. Payout Ratio je v tomto případě 75%. 

Je možné se také setkat s pojmem Dividend Payout Ratio, které vyjadřuje celkovou částku vyplácenou v dividendě akcionářům ku celkovému čistému příjmu společnosti. V tomto případě se poměr vypočítá jako:

Dividend Payout Ratio = Dividends / Net Income

Vzoreček se počítá vždy za určité období, periodu. Screeningové nástroje většinou tento poměr vyjadřují jako TTM (Trailing Twelve Months).

Výplatní poměr po není třeba počítat, najdete ho ve screeningových nástrojích, například finviz.com:

Payout Ratio AT&T

Jaké je ideální Payout Ratio?

Pravděpodobně neexistuje hodnota, která by vyjadřovala ideální Payout Ratio. A jak už to bývá, záleží také na sektoru podnikání dané společnosti.

Společnosti, které mají stabilní, resp. odhadnutelné příjmy a cashflow, mají většinou vyšší výplatní poměr než společnosti, jejich příjmy jsou cyklické, tj. závislé na jejich fluktuaci.

Velké a stabilní společnosti, které mají relativně malý růst také mívají vyšší výplatní poměr (např. telekomunikace).

Payout Ratio nám však napovídá o tom, co společnost dělá s penězi. Nízký výplatní poměr naznačuje, že zbylé peníze se reinvestují zpět do společnosti, do budoucího růstu. Naopak vysoký výplatní poměr ukazuje ochotu sdílet své příjmy s akcionáři.

Investoři by měli být opatrní u společností, kde výplatní poměr je výšší než 100%. To znamená, že společnost vyplácí na dividendě více, než vydělává. To je dlouhodobě neudržitelné. Je třeba poznamenat, že takto vysoký výplatní poměr může mít v některých účetních případech opodstatnění (odpisy nákladů).

Doporučuji zpozornět i v případech, kdy výplatní poměr je blízko 100%. Společnost by měla vracet část svých peněz zpět do firmy.

Co dalšího může dělat společnost se zbytkem peněz? Kromě reinvestovaní může zaplatit dluhy nebo je vyhradit jako dostupnou rezervu v cash. Procentu peněz, které nejsou vyplaceny v dividendě se říká Retained Earnings.

Závěr k Payout Ratio

Výplatní poměr je velmi jednoduchý ukazatel, který jasně říka, jak společnost nakládá s penězi vůči akcionářům. Velmi dobré společnosti mají stabilní výplatní poměr po několik let.

Najděte si v akciovém slovníku vysvětlení dalších důležitých ukazatelů, které se používají při hodnotové analýze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *